PREFA KOMPOZITY, a.s.

Sídlo firmy, fakturační adresa

PREFA KOMPOZITY, a.s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

IČ 26949881, DIČ CZ26949881, email: kompozity@pre­fa.cz
Společnost je zapsána u OR Krajského soudu v Brně oddíl B, vl. 4276

Výroba

Havránkova 11, 619 00 Brno – Dolní Heršpice

 
VEDENÍ SPOLEČNOSTI

 

Předseda představenstva

Ing. Miloš Filip • tel.: +420 541 583 292 • filip@prefa.cz

Ředitel společnosti

Ing. Pavel Stryk • tel.: +420 541 583 208, +420 728 082 107 • stryk@prefa.cz

Sekretariát

Eva Ševčíková • tel.: +420 541 583 295 • sevcikova@pre­fa.cz
 

PRODEJ – OBCHODNÍ A TECHNICKÝ ÚSEK

 

Obchodní ředitel

Ing. Václav Poulík • tel.: +420 541 583 296, +420 602 472 163 • poulikv@prefa.cz

Obchodní manažer

Ing. Marek Šlapanský • tel.: +420 541 583 297, +420 606 610 178 • slapansky@pre­fa.cz

Asistentka obchodního úseku

Petra Stryková • tel.: +420 606 076 043 • strykova@pre­fa.cz

Projektový manažer

Ing. Zdeněk Dufek • tel.: +420 541 583 206, +420 724 963 684 • dufek@prefa.cz

Projektový manažer

Ing. Michal Došlík • tel.: +420 541 583 241, +420 734 755 956 • doslik@prefa.cz

Technik přípravy výroby

Bc. Pavel Zelníček • tel.: +420 541 583 248, +420 725 728 449 • zelnicek@prefa.cz
 

 ÚSEK VÝVOJE

 

Ředitel vývoje a inovací

Ing. Jan Prokeš, Ph.D. • tel.: +420 724 054 563 • prokes@prefa.cz

Vývojový pracovník

Ing. Ondřej Sedláček • tel.: +420 724 954 756 • sedlacek@prefa.cz

Vývojový pracovník

Ing. Ondřej Bezděk • tel.: +420 720 669 848 • bezdek@prefa.cz
 

 VÝROBNÍ ÚSEK

 

Výrobní ředitel

Ing. Jiří Bechný • tel.: +420 543 521 419, +420 602 510 758 • bechny@prefa.cz

Fakturace

Romana Sekaninová • tel.: +420 543 521 304 • sekaninova@prefa.cz

Dílenský mistr

Libor Dosoudil • tel.: +420 543 521 300, +420 721 970 356 • dosoudil@pre­fa.cz

Vedoucí skladu

Milan Šedivý • tel.: +420 543 521 372, +420 607 018 470 • sedivy.milan@pre­fa.cz

 

Kontaktujte nás také prostřednictvím formuláře

Pole označená * jsou povinná
skrýt kontakty

Certifikáty

Profily PREFEN PDF
Rošty PREFAGRID a PREFAPOR PDF
Poklopy PREFAPLATE PDF
Zábradlí PREFASAF PDF
Žebříky PREFALAD PDF
Výztuže PREFA REBAR PDF

Prohlášení o shodě / Prohlášení o vlastnostech

Profily PREFEN PDF
Rošty PREFAGRID a PREFAPOR PDF
Poklopy PREFAPLATE PDF
Zábradlí PREFASAF PDF
Žebříky PREFALAD PDF
Šachetní žebříky PREFALAD  PDF
Pevně ukotvené žebříky PREFALAD (PoV)  PDF
Výztuže PREFA REBAR PDF

Atesty

Hořlavost C-s2, d0, Reakce stavebních výrobků na oheň PDF
Hořlavost B fl-s1, Reakce stavebních výrobků na oheň PDF
Antistatika PDF
Vyjádření Báňského úřadu PDF
Referenční list Kolektor JPG
Tepelná vodivost PDF
Protiskluzové vlastnosti PDF
Styk s pitnou vodou PDF
Izolační vlastnosti žebříků PDF

ISO Certifikáty

Aktuální certifikát ISO 9001:2016 PDF
Aktuální certifikát  ISO 14001:2016 PDF

Katalogy

Katalog výrobků CZ 2019 PDF
Product catalog EN 2019 PDF
Rošty a poklopy PDF
Poklopy zátěžové PDF
Zábradlí, schodiště a žebříky PDF
Kabelové nosné konstrukce PDF
Kompozitní výztuže do betonu PDF
Leták PREFACARB PDF
Leták PREFAPREG PDF
Leták PREFEN 600HT PDF
Dimenzování profilů PDF
Kompostéry PREFAKOM – návod PDF
Vlastnosti výrobků PDF

Program PREFEN

Výpočtový program pro profily PREFEN ke stažení formát XLS

 

skrýt soubory ke stažení

Výměna zábradlí, žebříků a roštů ve věži vodní nádrže Šance

Naše společnost začala s rekonstrukcí vybavení věže vodní nádrže Šance.

Údolní nádrž Šance na řece Ostravici byla vybudována v letech 1964 – 1969, aby pokryla narůstající nároky Ostravska na pitnou vodu. Hlavní rekonstrukce nádrže proběhla v letech 2015 – 2018, nyní se začíná rekonstruovat vnitřní vybavení věže.

Nejprve bude třeba demontovat a odstranit zhruba 8 tun původního ocelového zábradlí, žebříků a roštů a tyto prvky posléze nahradit novými, kompozitními.

Bude dodáno 400 metrů zábradlí, 40 metrů žebříků a 30 m2 litých roštů PREFAGRID 30×30/38 se souvisejícími kompozitními konstrukcemi.

Výměna bude provedena během letních měsíců tohoto roku.

VD Gabčíkovo

Na tuto stavbu dodáváme SMC desky a lišty na krytí těsnění dilatačních spár betonových stěn a dna plavební komory.

Každá komora má půdorysné rozměry 34 x 275 m a prozatím jsme dodali 400 bm krycích desek a 2 500 bm přítlačných lišt.

Ve spolupráci s dodavatelem a projektantem stavby jsme navrhli tvar jednotlivých prvků a jejich optimální materiálovou skladbu. Následně jsme vyrobili potřebné formy pro lisování těchto prvků.

Pro výrobu produktu jsme použili strojní zařízení na výrobu SMC polotovarů, tzv. „prepregů“,  a výkonného lisu, na kterém jsme prvky na danou stavbu lisovali do připravených forem.

Výrobu SMC prepregu můžete shlédnout na tomto VIDEU.

Kompozitní kompostér PREFAKOM

Přenosné zahradní kompostéry jsou vyrobené z polyesterové pryskyřice vyztužené skelným vláknem. Kompozitní materiál odolává nepříznivým povětrnostním podmínkám a je stálý i za velmi nízkých zimních či vysokých letních teplot.
Zahradní kompostér PREFAKOM je sestavený ze 4 stěn z kompozitních roštů (tzv. pororoštů) s oky 30 x 30 mm a tloušťkou pásnic 7 mm, šířky 14 mm. Venkovní strana dílů je opatřena pískem, který zvyšuje odolnost materiálu proti UV záření. Přehled dodávaných variant neleznete na produktové stránce kompostérů.

Bez jakéhokoliv dalšího spojovacího materiálu dokáže kompostér sestavit jedna osoba během jedné minuty. Dva díly kompostéru jsou opatřeny zleva i zprava zámky pro zasunutí do dalších stěn. Tyto zámky leží na pásnicích dotýkajících se stran a zajišťují sestavě stabilitu. Jak jednoduché je sestavení se můžete podívat zde.

Standardní zahradní kompostéry PREFAKOM se dodávají ve třech základních variantách o objemu 800, 1000 a 1500 l. Kompostéry lze sestavit do zvýhodněné sestavy PREFAKOM-komplet obsahující všechny 3 velikosti.

Kompozitní DWB nosník

Profil DWB (double web beam) se dvěma stojinami dosahuje díky speciálně navržené architektuře vyztužení skelnými vlákny (přímými rovingy a rohožemi) modulu pružnosti 28 GPa. Díky tomu jej používáme jako nosník lávek či zakrytí pro větší zatížení i rozpony.

Kromě jiného, tvar profilu DWB významně zlepšuje boční stabilitu profilu a snižuje potřebu bočního ztužení. Kompozitní profily se obecně vyznačují vysokou pevností, nízkou hmotností a rozměrovou stálostí. Více o vlastnostech kompozitu se můžete dozvědět zde.

Profily DWB používáme v našich konstrukcích již od roku 2015. Velmi se osvědčily například při stavbě ČOV Budapešť, ČOV Újezd nad Zbečnem, ČOV Šurany, ale také při zpřístupnění důlních děl v Odrách, kde byly použity na podesty ve štolách Nový Svět.

Při navrhování způsobu použití profilů DWB je důležité respektovat zásady správného uložení a spojování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na naše techniky, kteří Vám pomohou s návrhem nebo zodpoví Vaše dotazy.